prezentare
proces de certificare
recunoasteri

Recunoasteri

Pe plan national:

  • Certificat de Agreere nr.10/28.04.2004, eliberat de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului (MTCT), pentru prestarea serviciilor privind certificarea sistemelor de management al calitatii in constructii
  • Certificat de Agreere nr.428/14.02.2001, eliberat de ELECTRICA SA, in vederea certificarii furnizorilor acesteia
  • Certificat de abilitare nr. A3/434/05.02.2004, din partea MapN-OMCAS privind certificarea sistemelor de management al calitatii la furnizorii/ potentialii furnizori ai Ministerului Apararii Nationale, inregistrati la OMCAS.
Principiile ROCERT
CAUTA
top 
2013 - Copyright Rocert