prezentare
proces de certificare
recunoasteri

MODIFICAREA CERINTELOR  DE CERTIFICARE

 • Prin intrarea in vigoare a standardului roman SR ISO/CEI 17021 _ 2007 Evaluarea conformitatii – Cerinte pentru organismele care efectueaza auditarea si certificarea sistemelor de management, sistemul de certificare promovat de ROCERT a suferit modificari ca urmare a alinierii acestuia la noile cerinte impuse de standardele internationale. Din acest motiv auditul de certificare se va desfasura la sediul solicitantului in doua etape distincte :

Etapa 1  ce va avea drept  principale obiective: 

 • evaluarea conformitatii documentarii sistemului de management,
 • de a colecta informatiile necesare referitoare la aspectele legale si de reglementare aplicabile domeniului de activitate,
 • de a colecta informatiile necesare referitoare la domeniul de certificare, structura de procese, si orice alte aspecte relevante privitoare la functionarea sistemului de management al calitatii;
 • de a evalua daca programul de audit intern, respectiv analiza de management functioneaza

Etapa 2 ce va avea drept obiectiv evaluarea nivelului de implementare si eficacitatea sistemului de management  implementat.

Efectuarea etapei 2 este conditionata de eliminarea de catre solicitant a eventualelor neconformitati identificate in etapa 1 .
 
Perioada  de timp intre cele doua etape  nu poate fi mai mare de 90 de zile

 • Aplicarea noului sistem de certificare  incepe cu  15.01.2008 .
 • Pentru societatile certificate  aplicarea  acestui sistem de evaluare se va aplica odata cu reinnoirea certificarii .
 • Pentru societatile aflate in curs de certificare, aplicarea noului sistem se va aplica odata cu efectuarea auditului de certificare .

PRECIZARI PRIVIND TRATAREA RECLAMATIILOR SI APELURILOR

Reclamatiile privind serviciile oferite  de catre ROCERT si reclamatii provenite  din partea unui tert vis-a-vis de certificarea unei  organizatii  pot fi depuse la secretariatul ROCERT prin fax,  posta , sau delegat .

Toate reclamatiile  vor fi tratate de catre personal independent de activitatea reclamata, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii reclamatiei / apelului .

Pentru  a  efectua  o analiza eficienta a situatiilor prezentate in reclamatie, este necesar ca ROCERT sa dispuna de  urmatoarele informatii (informatii minime pe care reclamatia trebuie sa le contina ):

 1. informatii cu privire la reclamant ( denumire, adresa, contacte)
 2. situatia reclamata
 3. solutionarea ceruta

Impotriva deciziilor Comitetului de Certificare, clienti pot face apel in termen de 30 de zile de la data notificarii deciziei. Apelurile se depun la secretariatul ROCERT prin fax,  posta , sau delegat.

Toate apelurile  vor fi tratate de catre personal independent  respectiv Comitetul de apel ROCERT in termen de 30 de zile de la data inregistrarii apelului.

Principiile ROCERT
CAUTA
top 
2013 - Copyright Rocert