prezentare
proces de certificare
recunoasteri

INFORMAŢII PRIVIND TRATAREA RECLAMAŢIILOR /APELURILOR

Reclamaţiile privind serviciile oferite  de către ROCERT şi reclamaţii provenite  din partea unui terţ vis-a-vis de certificarea unei  organizaţii  pot fi depuse la secretariatul ROCERT prin fax,  posta sau delegat .

Toate reclamaţiile  vor fi tratate de către personal independent de activitatea reclamată, in termen de 30 de zile de la data înregistrării reclamaţiei .

Pentru  a  efectua  o analiza eficientă a situaţiilor prezentate în reclamaţie, este necesar ca ROCERT să dispună de  următoarele informaţii (informaţii minime pe care reclamaţia trebuie să le conţină ):

1.    informaţii cu privire la reclamant( denumire, adresă, contacte)
2.    situaţia reclamată
3.    soluţionarea cerută

Împotriva oricărei decizii, a organismului de certificare ROCERT,  clienţi pot face apel, in termen de 30 de zile de la data notificării deciziei. Apelurile se depun la secretariatul ROCERT prin fax,  posta , sau delegat.

Toate apelurile  vor fi tratate de către personal independent respectiv Comitetul de apel ROCERT in termen de 30 de zile de la data înregistrării, conform PS Tratare apeluri .


Principiile ROCERT
CAUTA
top 
2002 - Copyright Rocert