prezentare
proces de certificare
recunoasteri

3  NOTIFICAREA MODIFICĂRII CERINTELOR DE CERTIFCARE

-    Organizaţia Internaţională de Standardizare _ISO_ a revizuit standardul ISO 9001 fiind emisă ediţia 2008, adoptat ca şi standard român SR EN ISO 900 _2008  in data de 30.11.2008
-    Organismul naţional de acreditare RENAR  a stabilit ca şi perioadă de tranziţie la noul standard _1 an (30.11.2009)

PENTRU A RESPECTA  ACEST TERMEN ROCERT  ADOPTĂ URMĂTOAREA POLITICĂ:

-    Începând cu 01.04.2009 nu se mai primesc solicitări de evaluare în conformitate cu SR EN ISO 9001-2001
-    Solicitările primite până la această dată, vor fi procesate conform solicitării clienţilor;
-    Auditurile de supraveghere planificate după data de 01.05.2009 se efectuează în conformitate cu  SR EN ISO 9001_2008 ;
-    se atrage atenţia clienţilor despre apariţia noii ediţii a standardului şi a obligativităţii conformării cu acest referenţial până la data de 01.12.2009 , astfel încât  la până la sfârşitul perioadei de tranziţie (01.12.2009), certificatele emise in raport cu SR EN ISO 9001 _2001  vor fi retrase şi înlocuite cu certificate emise în conformitate cu SR EN ISO 9001 _2008 ;
-    după 01.12.2009, certificate le emise în  conformitate cu  SR EN ISO 9001 _2001 îşi pierd valabilitatea.
Principiile ROCERT
CAUTA
top 
2002 - Copyright Rocert